onisushi

18 Mar 2014

23 Mar 2013

17 Feb 2013

18 Oct 2012

Koi <3 (via $1 koi - Imgur)

Koi <3 (via $1 koi - Imgur)

13 Jun 2012

Man riding a Koi&#160;?! Sushi time? (via Illustrations by SHOHEI Otomo | Cuded)

Man riding a Koi ?! Sushi time? (via Illustrations by SHOHEI Otomo | Cuded)

8 Jun 2012

20 Apr 2012

31 Aug 2011

5 Aug 2011

4 Aug 2011